Bilet Bilgileri

TARİH&SAAT MEKAN TAKVİMİNE EKLE BİLET FİYATLARI  
{{item.tarih}} *° {{item.mekan}}


BİLET AL BİLET AL REZERVASYON YAP ÜCRETSİZ KONTENJAN DOLMUŞTUR

REZERVASYON FORMU

DEĞERLİ İŞBİRLİĞİYLE
KONSER BİLGİLERİ

ŞİRİN PANCAROĞLU & HÜSEYİN KIYAK proje
ÖZATA AYAN tambur
TANER SAYACIOĞLU kanun
KEMAL CABA sinekemanı
SOKRATIS SINOPOULOS kemençe
VOLKAN ERTEM viyolonsel
ŞİRİN PANCAROĞLU çeng & arp
OSMAN KIRKLIKÇI ud
MUHAMMED CEYLAN ney
YAKO TARAGANO muganni
NATAN SİLİKİ muganni
NIKOS ANDRIKOS muganni
MURAT İÇLİNALÇA muganni
TATYOS KARAPEKMEZ muganni
MUSTAFA DOĞAN DİKMEN hanende
MÜNİP UTANDI hanende
ÇİĞDEM YARKIN hanende
BEKİR ÜNLÜATAER hanende
GÜZİN DEĞİŞMEZ hanende

KONSER PROGRAMI

AHRİDA SİNAGOGU’NUN SESİ

İstanbul Yahudilerinin ilahileri

 • Anonim
  Mizmor Le David (Nihavend İlahi)
 • Anonim
  Odeha Ki Anitani (Rast İlahi)

Osmanlı’nın Yahudi bestekârlarından eserler

 • Tanburi İsak Efendi
  Gülizar Peşrevi
  Bir hoş hırâm taze civân aldı gönlümüz (Gülizar Ağır Semai)
  Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber (Gülizar Yürük Semai)
 • İsak Varon
  Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb (Hüseyni Şarkı)
 • Volkan Ertem
  Tebriz Taksim
 • Haham Nesim Sivilya
  Âhû bakışlı bir civân (Tebriz Şarkı)

GALATA MEVLEVİHANESİ’NİN SESİ

 • Şirin Pancaroğlu
  Acem Taksim
 • Hacı Faik Bey
  Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir (Acem Ağır Semai, Güfte: Şeyh Galib)
 • Muhammed Ceylan
  Rast Taksim
 • Itrî
  Rast Naat-ı Mevlana
 • Özata Ayan
  Suzidil Taksim
 • Zekâi Dede
  Yüce sultanım derde dermânım (Suzidil İlahi)
 • Dede Efendi
  Ferahfeza Mevlevi Ayini’nin son selamı
 • Zeki Mehmed Ağa
  Ferahfeza Mevlevi Ayini’nin son peşrevi ve son yürük semaisi

FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ’NİN SESİ

İstanbul Rumlarının ilahileri

 • Konstantinos Prigos
  Osi is Hriston (Uşşak İlahi)
 • Moralı Petros
  Anastaseos imera (Hüseyni Paskalya İlahisi)

Osmanlı’nın Rum bestekârlarından eserler

 • Sokratis Sinopoulos
  Segâh Taksim
 • Zaharya
  Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân dönderir (Segâh Beste)
 • Volkan Ertem
  Hüseyni Taksim
 • Zaharya
  Tal’atın devr-i kamerde mihr-i âlem mehtâb eder (Hüseyni Ağır Semai, Güfte: Nafiz)
 • Civan Ağa
  Dil seni sevmeyen sevmede lezzet mi olur (Nihavend Şarkı) 

ÜÇ HORAN KİLİSESİ’NİN SESİ

İstanbul Ermenilerinin ilahileri

 • Anonim
  Ov Zarmanali (Saba Zemzeme İlahi)
 • Anonim
  Der Voğormya (Sultaniyegâh İlahi)
 • Neyzen Aziz Dede
  Neveser Peşrevi*

* Osmanlı’da ilk yaygın nota sistemi olan ve Ermeni harflerine benzetilerek oluşturulan Hamparsum notasyon kaynaklarından çevrilen bir eser

Osmanlı’nın Ermeni bestekârlarından eserler

 • Taner Sayacıoğlu
  Bayatiaraban Taksim
 • Hamparsum Limonciyan
  Seni bir şuh-i cihân derler idi gerçek imiş (Bayatiaraban Ağır Semai)
 • Nigoğos Ağa
  Var mı hacet söyleyim ey gül-tenim (Muhayyerkürdi Şarkı)
 • Bimen Şen
  Bir haber ver ey sana noldu gülistanım benim (Acemaşiran Şarkı, Güfte: Baki)
 • Kemal Caba
  Hicaz Taksim
 • Nubar Tekyay
  Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül (Hicaz Şarkı)

İstanbul’un Sesi: Kürdilihicazkar Faslı

 • Vasilaki
  Kürdilihicazkâr Ağır Düyek Peşrev
 • Mısırlı İbrahim Efendi
  Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur (Kürdilihicazkâr Ağır Aksak Şarkı)
 • Artaki Candan
  Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh (Kürdilihicazkâr Sengin Semai Şarkı)
 • Bimen Şen
  Yüzüm şen hâtıram şen meclisim şen mevkîim gülşen (Kürdilihicazkâr Curcuna Şarkı)
 • Artaki Candan
  Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh (Kürdilihicazkâr Sengin Semai Şarkı)
 • Hacı Arif Bey
  Muntazır teşrîfine hazır kayık (Kürdilihicazkâr Aksak Şarkı)
 • Kemani Sebuh
  Kürdilihicazkâr Nimsofyan Sirto

 PROGRAM NOTLARI

Süre: 120’ (ara dahil)

KONSERE DOĞRU
18.00-18.30
Şirin Pancaroğlu ve Hüseyin Kıyak moderatörlüğünde Bülent Aksoy, Özata Ayan, Nikos Andrikos, Yako Taragano, Murat İçlinalça ve Cemal Ünlü ile sohbet ve plak dinletisi

Üç imparatorluğun başkenti İstanbul’un farklı etnik kimliklerle zenginleşen çok dilli, çok dinli tarihi içinde – hem de altı yüzyıl boyunca ticaretin merkezi ve kültürlerin buluşma noktası olmuş Kapalıçarşı’nın benzersiz atmosferinde – müzikal bir yolculuk sunan bu konser, festivalin en özel deneyimlerinden birini vadediyor.

Çalışmalarında geçmişle günümüz, yerelle evrensel arasında köprüler kuran, yarattığı özgün projelerle müzik dünyasına her daim yeni ufuklar açan arpçı Şirin Pancaroğlu’nun müzikolog Hüseyin Kıyak ile tasarladığı “Köklere Seyir: İstanbul’un Sesi,” şehrin Rum, Yahudi, Ermeni ve Müslüman toplumlarının müziklerinin tarihsel sürecine ve etkileşimine dair nadiren duyulabilecek birbirinden güzel örnekleri dinleyicilerle buluşturacak.

İstanbul’daki farklı dinlerin mekânlarının müziğe katkısını vurgulamak üzere Ahrida Sinagogu’nun Sesi, Galata Mevlevihanesi’nin Sesi, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Sesi ve Üç Horan Kilisesi’nin Sesi alt başlıklarıyla kurgulanan programda dini müziklerin yanı sıra din dışı besteler de yer alacak. Üst başlığındaki “seyir” kelimesiyle Osmanlı müziğindeki makamların hareket şekillerini içeren kurallarla bu kurallara göre oluşturulan melodik yapıya verilen isme de gönderme yapan bu özel konser, Osmanlı İstanbul’unun çok sesli yapısını gösteren, bestecilerinin etnik kimliklerine bakılmaksızın eserlerin müzikal formlarına göre seslendirildiği Kürdilihicazkâr Faslı ile son bulacak.

Önemli Duyuru: Konserin proje sahiplerinden Şirin Pancaroğlu, ailevi sağlık sorunlarından dolayı konsere katılamayacaktır. Sayın Pancaroğlu yerine Osman Kırklıkçı, İstanbullu önemli luthiyelerden Emmanuel Venyos Manol Usta'nın tarihi uduyla sahneye çıkacaktır. Programda seslendirilecek eserlerde değişiklik yapılmayacaktır. İyi seyirler dileriz.

• Mekâna giriş Kapalıçarşı Kürkçüler Kapısı’ndan yapılacaktır.
• Kategori içi koltuklar numarasızdır.

KONSER ÖNERİLERİ

Yukarı