YARININ KADIN YILDIZLARI
“Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”

Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu, TSKB işbirliğiyle İstanbul Müzik Festivali tarafından klasik müzik alanında çalgı, şan ve şeflik branşlarında eğitim alan üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerimizin kariyerlerine destek olmak amacıyla oluşturulmuştur.

50. İstanbul Müzik Festivali kapsamında desteğe değer bulunan müzisyenlerin katılımı ile bir konser gerçekleştirilecektir. Desteğe değer bulunan müzisyenlere hak kazandıkları destek tutarı festival tarafından belirlenen tarihlerde ödenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Çalgı, Şan, Şeflik branşlarında 31 Aralık 2008 ve öncesi doğumlu olmak
 • Çalgı branşında 01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak
 • Şan branşında 01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmak
 • Şeflik branşlarında 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Klasik müzik alanında çalgı, şan ve şeflik alanlarında eğitim almış olmak
 • Lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan sınava giriş kabulü almış olmak veya halen yurtdışında müzik eğitimini sürdürmek veya kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak etkinlikler (ustalık sınıfına aktif katılım, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma, çalgı alımı vb.) için destek aramak
 • Mali açıdan desteğe ihtiyaç duymak

Bu koşulları taşımayan başvurular yapılmamış sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Süresinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurular, sadece alındıkları başvuru dönemi için değerlendirilecek olup sonraki dönemlerde dikkate alınmaz.

İSTENEN BELGELER:

Başvuru sırasında şu belgeler sunulur: (*)

 • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
 • Geleceğe dair kariyer hedefleri ile ihtiyaç duyulan destek miktarını ve hangi amaçla kullanılacağını belirten niyet mektubu (azami 400 kelime)
 • Desteğe ihtiyaç duyulma nedenine ilişkin ekonomik durum beyanı mektubu (**)
 • Müzik özgeçmişi (azami 500 kelime)
 • En son öğrenim gördüğü müzik kurumundan aldığı müzik derslerine ait notların dökümü ve mezun ise diplomanın fotokopisi
 • Bir yurtdışı müzik öğretim kurumundan lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere sınava giriş kabul belgesi veya halen eğitim görüyorsa öğrenci belgesi veya kariyerini ilerletmeye yönelik profesyonel etkinliklere kabul belgesi (orkestra seçmeleri, yarışmalar, ustalık sınıfı, vb)***
 • Alanındaki yetkinliğini sergiler nitelikte, en az iki farklı eserin seslendirildiği ve toplam süresi 40 ile 60 dakika arası bir görüntülü kayıt (dijital ortamda video paylaşım siteleri üzerinden)
 • Kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzü (pasaport veya nüfus cüzdanı)
 • Tüm tanıtım kanallarında kullanılmak üzere yüksek çözünürlüklü (300dpi) 2 adet profesyonel, sanatçı tanıtım fotoğrafı (vesikalık değil)

ÖNEMLİ NOT: Her dosyanın adında belge numarası, kişi adı ve dosya türü yazılmalıdır. (Örnek: 1_AD_SOYAD_basvuruformu, 2_AD_SOYAD_niyetmektubu)

Seçici Kurul gerek gördüğü takdirde aşağıdaki ilave belgeleri isteyebilir: (****)

 • Kişisel yeteneklerini yansıtmak açısından sunmakta yarar gördüğü ek bilgiler ya da kaynaklar

(*) Belge eksiği olan veya tutarsızlık, belirsizlik vb. ile yeterli bilgiyi barındırmayan belgeler içeren başvurular dikkate alınmaz.
(**) İKSV ve Proje Sponsoru bu konuda belge isteme veya başvurucu hakkında araştırma yapma ve destek miktarını belirleme hakkına sahip kılınmaktadır.
(***) Enstrüman desteği için başvuran adaylardan başvuru aşamasından bu belge istenmez, ayrıca mülakat yapılır.
(****) İlave belgelerin sadece seçici kurulun istemesi halinde gönderilmeleri, ilk başvuruyla kesinlikle gönderilmemeleri önemle rica olunur.

>> Yarının Kadın Yıldızları Aydınlatma Metni için tıklayın.

Başvuru ilanı, süresi ve yöntemi

Duyurular İKSV internet sitesi, İKSV sosyal paylaşım ağ sayfaları veya medya kanalıyla ya da kurum ve kuruluşlara gönderilecek yazılar gibi İKSV tarafından belirlenecek her türlü yolla yapılabilir.

Yarının Kadın Yıldızları Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu için başvurular 17 Ocak 2022 tarihinde açılır ve 25 Mart 2022 Cuma günü saat 17.00’de kapanır. Başvurular sadece elektronik posta yoluyla kabul edilir. Elektronik postalarda teknik sorunlar oluşabileceğinden, İKSV yetkilileri tarafından başvurunun alındı teyidi verilmediği durumlarda başvuru İKSV’ye ulaşmış sayılmayacaktır.

Tam ve eksiksiz bir şekilde İKSV’ye iletilmeyen başvurular, Seçici Kurul tarafından dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

destekbasvuru@iksv.org  

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

Başvuru koşullarını eksiksiz olarak taşıyan ve başvuru belgelerini eksiksiz olarak süresinde iletmiş olan adaylara ait başvurular, başvuru süresi bitiminde İKSV tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Değerlendirmeye esas, kariyerinin başındaki gençleri teşvik etmek amacıyla, uluslararası başarı ve gelişmeye açıklık ve mali açıdan desteğe ihtiyaç duymaktır.

Sonuçlar, desteğe değer bulunan kişilere yazılı olarak bildirilir; ayrıca İKSV resmi internet sitesi, İKSV resmi sosyal paylaşım ağları ve medya kanallarından duyurulur.

Desteğe değer bulunan müzisyenler ile desteğin kullanım koşullarını düzenleyen bir sözleşme imzalanacaktır.

Konser

Desteğe değer bulunan müzisyenler içinden IKSV tarafından belirlenecekler; Festival kapsamında düzenlenecek “Yarının Kadın Yıldızları” başlıklı çevrimiçi konserde, kendi seçtikleri ve İKSV tarafından onaylanan bir eseri veya eserleri icra edeceklerdir. Bu konser için kendilerine ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

Kayıtları IKSV tarafından belirlenecek tarihte yapılacak çevrimiçi konser, yine İKSV’nin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı, vb gibi mecralardan yayımlanacaktır.

Destek

Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu, Fon Sponsoru TSKB tarafından sağlanan destek ile konser biletleri ve konsere yapılan bağışlardan oluşur. İKSV ve TSKB işbirliğiyle her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, desteği daha önce almamış müzisyenlere verilir. Destek tutarı, maksimum 25.000 TL olmak üzere, ihtiyacın kapsamı da gözetilerek Seçici Kurul’un yönlendirmesi ile İKSV tarafından kişiye özel belirlenir ve konserin gerçekleşmesinin ardından kendilerine yazılı olarak bildirilir.

Bu bildirimi alan ve varsa ilave belge talebini (bir yüksek lisans veya eğitim programında kabul aldığını gösterir belge) de yerine getiren başvurucular desteğe hak kazanmış olurlar. Bu aşamaya gelmeyen kişiler desteğe hak kazanmayacak olup Seçici Kurul’dan geçmiş olmaları ya da konsere katılmış olmaları kendilerine bu bakımdan bir hak ve olanak sağlamayacaktır.

Destek ödemesi alan müzisyenler, ödemeyi aldıkları tarihten itibaren IKSV ile karşılıklı mutabık kalınan süre içerisinde, desteğin amacına uygun kullanıldığını belgelemekle yükümlüdür. Bu amaçla, fatura, dekont, ödeme alındısı ve benzeri belgeler İKSV’ye e-mail veya posta yoluyla sunulacaktır. İKSV, verilen destek tutarının kullanımına ilişkin ek bilgi ve belgeler talep edebilir. İKSV’nin, amacına uygun kullanıldığı ispat edilemeyen destek tutarının iade edilmesini talep etme hakkı saklıdır.

Seçici Kurul

Seçici Kurul Efruz Çakırkaya (İstanbul Müzik Festivali Direktörü) başkanlığında, Cem Mansur (Orkestra Şefi), Hakan Şensoy (keman sanatçısı/orkestra şefi), Ufuk & Bahar Dördüncü (piyano ikilisi), İris Şentürker’den (piyano sanatçısı) oluşmaktadır.

Yukarı