TICKET INFO

DATE&TIME VENUE ADD TO CALENDAR TICKETS  
{{item.tarih}} *° {{item.mekan}}


TICKETS TICKETS FREE ADMISSION
IN COLLABORATION WITH
CONCERT INFO

ŞİRİN PANCAROĞLU & HÜSEYİN KIYAK project
ÖZATA AYAN tambur
TANER SAYACIOĞLU qanun
KEMAL CABA viola d’amore
SOKRATIS SINOPOULOS kemenche
VOLKAN ERTEM cello
ŞİRİN PANCAROĞLU Turkish harp & harp
MUHAMMED CEYLAN nay
YAKO TARAGANO vocals
NATAN SİLİKİ vocals
NIKOS ANDRIKOS vocals
MURAT İÇLİNALÇA vocals
TATYOS KARAPEKMEZ vocals
MUSTAFA DOĞAN DİKMEN vocals
MÜNİP UTANDI vocals
ÇİĞDEM YARKIN vocals
BEKİR ÜNLÜATAER vocals
GÜZİN DEĞİŞMEZ vocals

CONCERT PROGRAMME

THE SOUND OF AHRIDA SYNAGOGUE

Hymns of the Istanbul Jews

 • Anon.
  Mizmor Le David (Nihavend İlahi)
 • Anon.
  Odeha Ki Anitani (Rast İlahi)

Works by Jewish Composers of the Ottoman Empire

 • Tanburi İsak Efendi
  Gülizar Peşrevi
  Bir hoş hırâm taze civân aldı gönlümüz (Gülizar Ağır Semai)
  Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber (Gülizar Yürük Semai)
 • İsak Varon
  Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb (Hüseyni Şarkı)
 • Volkan Ertem
  Tebriz Taksim
 • Haham Nesim Sivilya
  Âhû bakışlı bir civân (Tebriz Şarkı)

THE SOUND OF GALATA MEVLEVI LODGE

 • Şirin Pancaroğlu
  Acem Taksim
 • Hacı Faik Bey
  Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir (Acem Ağır Semai, Lyrics: Şeyh Galib)
 • Muhammed Ceylan
  Rast Taksim
 • Itrî
  Rast Naat-ı Mevlana
 • Özata Ayan
  Suzidil Taksim
 • Zekâi Dede
  Yüce sultanım derde dermânım (Suzidil İlahi)
 • Dede Efendi
  Ferahfeza Mevlevi Ayini’nin son selamı
 • Zeki Mehmed Ağa
  Ferahfeza Mevlevi Ayini’nin son peşrevi ve son yürük semaisi

THE SOUND OF PHANAR GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE

Hymns of the Istanbul Greeks

 • Konstantinos Prigos
  Osi is Hriston (Uşşak İlahi)
 • Petraki
  Anastaseos imera (Hüseyni Paskalya İlahisi)

Works by Greek composers of the Ottoman Empire

 • Sokratis Sinopoulos
  Segâh Taksim
 • Zaharya
  Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân dönderir (Segâh Beste)
 • Volkan Ertem
  Hüseyni Taksim
 • Zaharya
  Tal’atın devr-i kamerde mihr-i âlem mehtâb eder (Hüseyni Ağır Semai, Lyrics: Nafiz)
 • Lutist Zivanis
  Dil seni sevmeyen sevmede lezzet mi olur (Nihavend Şarkı)

THE SOUND OF SURP YERRORTUTYUN ARMENIAN CHURCH

Hymns of the Istanbul Armenians

 • Anon.
  Ov Zarmanali (Saba Zemzeme İlahi)
 • Anon.
  Der Voğormya (Sultaniyegâh İlahi)
 • Neyzen Aziz Dede
  Neveser Peşrevi*

*A translated work taken from Hamparsum notation sources that was the first widespread score system in the Ottoman Empire, created by resembling Armenian letters

Works by Armenian composers of the Ottoman Empire

 • Taner Sayacıoğlu
  Bayatiaraban Taksim
 • Hamparsum Limonciyan
  Seni bir şuh-i cihân derler idi gerçek imiş (Bayatiaraban Ağır Semai)
 • Nigoğos Ağa
  Var mı hacet söyleyim ey gül-tenim (Muhayyerkürdi Şarkı)
 • Bimen Derkasparyan
  Bir haber ver ey sana noldu gülistanım benim (Acemaşiran Şarkı, Lyrics: Baki)
 • Kemal Caba
  Hicaz Taksim
 • Nubar Çömlekçiyan
  Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül (Hicaz Şarkı)

The Sound of Istanbul: Kürdilihicazkar Fasıl

 • Vasilaki
  Kürdilihicazkâr Ağır Düyek Peşrev
 • Avram Levi
  Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur (Kürdilihicazkâr Ağır Aksak Şarkı)
 • Artaki Terziyan
  Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh (Kürdilihicazkâr Sengin Semai Şarkı)
 • Bimen Derkasparyan
  Yüzüm şen hâtıram şen meclisim şen mevkîim gülşen (Kürdilihicazkâr Curcuna Şarkı)
 • Artaki Terziyan
  Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh (Kürdilihicazkâr Sengin Semai Şarkı)
 • Hacı Arif Bey
  Muntazır teşrîfine hazır kayık (Kürdilihicazkâr Aksak Şarkı)
 • Kemani Sebuh
  Kürdilihicazkâr Nimsofyan Sirto

Duration: 120’ (w/ interval)

PRE-CONCERT TALK*
18.00-18.30
Talk with Bülent Aksoy, Özata Ayan, Nikos Andrikos, Yako Taragano, Murat İçlinalça and Cemal Ünlü talk under the moderation of Şirin Pancaroğlu and Hüseyin Kıyak, and vinyl record listening

* In Turkish

The festival offers a unique journey into the musical roots of Istanbul, shaped by many different ethnic communities, religions and languages that have co-existed in the city throughout centuries and the Grand Bazaar will provide an epochal setting for this unforgettable evening.

• Main entrance is located on the Grand Bazaar Kürkçüler Gate.
• Free seating arrangement within the categories.

Yukarı