Nevit Kodallı

Beş kardeşin en küçüğü olan Nevit Kodallı’nın çocukluğu müzikal bir ortamda geçmiş, besteci ilk müzik derslerini ağabeyi Hayri Kodallı’dan almıştır. Kompozisyon öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı’nda tamamlayan sanatçı, ileri devre kompozisyon ve orkestra yönetimi konusunda ihtisas yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan Avrupa Konkuru’nu kazanarak Paris’e gönderilmiş ve Ecole Normale de Musique’te Arthur Honegger’in öğrencisi olarak kompozisyon, Jean Fournet’nin öğrencisi olarak da orkestra yönetimi çalışmalarını sürdürmüştür.

Madam Nadia Boulanger ve Charles Koechlin ile özel çalışmalar da yaparak 1953 yılı sonunda Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı’nda göreve başlamıştır. Atatürk Oratoryosu ile çoksesli Türk müziğine ve dünya müzik literatürüne büyük çapta bir eser kazandıran Kodallı, orkestra eserlerinden konçertolara, opera ve bale müziğinden oratoryo ve kantatlara, oda müziği ve koro eserlerinden şan ve piyano eserlerine uzanan geniş bir yelpazede yapıtlar üretmiştir. Uluslararası nitelikteki çağdaş bir konuyu olduğu kadar, Sümer mitolojisinden gelen bir destanı da işleyerek çağdaş opera alanında Gılgamış’ı bestelemiştir. Van Gogh Operası da Türk karakterinin ötesinde çağdaş bir diğer yapıtıdır. Nevit Kodallı 1 Eylül 2009 tarihinde yaşamını yitirdi.

Yukarı