Yalçın Tura

Çağdaş Türk müziğinin en önemli bestecilerinden biri olan Yalçın Tura yirmi yılı aşkın bir süre film müziği besteciliği yaparak sayısı elliyi aşkın filme ve televizyon dizisine imza atan bir sanatçı. Keşanlı Ali Destanı, Yılanların Öcü, Toprak Ana, Taşbebek, Umutsuzlar gibi birçok unutulmaz Türk filminin müziklerini yapan ve bugüne kadar pek çok prestijli ödülün sahibi olan Yalçın Tura 1934 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta keman ve piyano dersleri aldı. Galatasaray Lisesi'nde okudu. Lise yıllarında Seyfettin Asal ile keman, daha sonra Demirhan Altuğ ve Cemal Reşit Rey ile teori ve armoni çalıştı. 1954'te liseyi bitirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne girerek buradaki öğrenimini 1960 yılında tamamladı. Bir yandan da müzik öğrenimini sürdürdü. 1955 yılından başlayarak profesyonel besteci olarak film ve sahne müzikleri yazan Tura 1976'da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve 1988 yılında Müzikoloji Bölümü başkanı oldu. 1997-2001 yılları arasında konservatuarın başkanlığını yürüttü. Çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunduğu bildirilerle bazı dergilerdeki yazılarını Türk Musikisinin Mes'eleleri (1988) adlı kitabında bir araya getirdi; yayımlanan diğer kitapları ise, Kantemiroğlu'nun Kitabu İlmi'l-Mûsikî a lâ Vechi l-Hurûfât (1976, 2001), Armoni (1977), Dini Türk Musikisi, Türk Temaşa Musikisi (1988), Form Bilgisi I Çoksesli Müzik Formları (1988), Form Bilgisi II Türk Musikisi Formları (1989), Türk Musikisi ve Armoni (1998) ve Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çeviri çalışmalarından oluşan 2006 yılında yayımlanan İnceleme ve Gerçeği Araştırma'dır. Sanatçı, ürettiği müziğin amaçlarını şöyle özetler: "Kişisel bir ezgi çizgisi ve onun yapısının gerektirdiği rafine bir armoni; ele alınan materyalin çeşitli yönlerinin işlendiği karmaşık bir kontrpuan; canlı ritmik yapı ve renkli orkestrasyon." Yalçın Tura, SACEM'in (Ulusal Müzik Eserleri Meslek Birliği) İcra Komitesi üyeliği; MESAM'ın (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) bilim kurulu başkanlığını yapmış, ayrıca TRT'de çeşitli zamanlarda jüri ve danışma kurulu üyeliği, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Komitesi'nde de Türk Müziği başkanlığı yapmıştır. Yalçın Tura, müzikoloji alanında gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında pek çok önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştiren bir müzik araştırmacısı, tarihle günümüz arasında köprüler kuran bir müzik felsefecisi, bugüne kadar bestelediği eserlerle geleneksel makamlardan halk müziğine, cazdan senfonik müziğe ve çağdaş yapıtlara uzanan oldukça geniş bir yelpazede çalışmış öncü bir bestecidir.

Yukarı